Реклама във Facebook

Първи стъпки

Diagra

Първи стъпки

За да стартираме вашата реклама във Facebook, е нужно:

  • Да конкретизираме дали рекламираме вашия сайт, вашата Facebook страница, мобилна апликация или др.
  • Да определим крайните цели на кампанията
  • Да уточним месечен бюджет зa реклама
Доволни клиенти