Реклама във Facebook

Цени

Diagra

Цени

Рекламната платформа на Facebook предлага 2 модела на плащане:

  • Заплащане при клик
  • Заплащане на 1000 импресии (1000 показвания на рекламата)

Кой от двата варианта да изберем, зависи от конкретните цели на рекламната кампания, съобразени с вашия бизнес и възможности. При всички случаи нашата цел е да постигнем максимална ефективност на планирания рекламен бюджет.

Таксата за управление варира в зависимост от големината на рекламната кампания и реализирания рекламен бюджет.

Свържете се с нас!

Доволни клиенти